Častá - kríž (okolo 1805) na cintoríne

Kamenný ústredný kríž na cintoríne v Častej má na svojom podstavci drobnú tabuľku. Dnes nie je na nej rozoznať žiadny nápis.
Podľa informačného panela na cintoríne kríž mohol byť založený okolo roka 1805. Pravdepodobné je kríž stotožniť s tým, ktorý spomína kronika ako veľký pieskovcový kríž v strede cintorína s malou tabuľkou na zadnej strane podstavca. Pod krížom bol pochovaný Jozef Vilfling, ktorý zomrel 2. decembra 1816 vo veku 58 rokov a jeho manželka Anna, ktorí boli nepochybne donormi kríža. Keďže zároveň mal byť hlavným krížom cintorína, je možné, že manželia ho dali postaviť počas života.

 

Budovy, kríže a sochy, 11. 2. 2015, in: casta.sk

Kamerové systémy