Častá - kríž (okolo 1805) na cintoríne

Kamenný ústredný kríž na cintoríne v Častej má na svojom podstavci drobnú tabuľku. Dnes nie je na nej rozoznať žiadny nápis.
Podľa informačného panela na cintoríne kríž mohol byť založený okolo roka 1805. Pravdepodobné je kríž stotožniť s tým, ktorý spomína kronika ako veľký pieskovcový kríž v strede cintorína s malou tabuľkou na zadnej strane podstavca. Pod krížom bol pochovaný Jozef Vilfling, ktorý zomrel 2. decembra 1816 vo veku 58 rokov a jeho manželka Anna, ktorí boli nepochybne donormi kríža. Keďže zároveň mal byť hlavným krížom cintorína, je možné, že manželia ho dali postaviť počas života.

 

Budovy, kríže a sochy, 11. 2. 2015, in: casta.sk

Červený Kameň - Panna Mária na pilieri
Židovský cintorín pri Červenom Kameni, Častá
Častá - cholerový kríž
Židovský cintorín (novší), Častá
Častá - kaplnka sv. Huberta (1921) v obore
Častá - sv. Florián (1776)
Častá - sv. Ján Nepomucký
Častá - sv. František Xaverský (1719)
Častá - Korunovanie Panny Márie
Častá - sv. Urban
Častá - lurdská jaskyňa
Častá - Obrázok v Častianskej doline
Častá - kríž (1895) v obci
Častá - kríž (1930) pri cintoríne
Častá - liatinový kríž pri cintoríne
Častá - kríž (1841) v obore
Častá - kríž pred kaplnkou
Častá - kríž (1945) na vrchu Glóc
Častá - misijný kríž
Kamerové systémy