Častá - kríž (1945) na vrchu Glóc

Na vrchu Glóc nad Častou je drevený kríž bez plastík, ale v nedávnej minulosti na ňom bol plochý korpus Krista a obraz Panny Márie. Kríž bol postavený v roku 1945, prípadne o čosi neskôr na pamäť tragédie, ktorá sa udiala počas prechodu frontu 2 svetovej vojny. Asi viac než desiatka mladíkov z obce 4. apríla 1945 z vrchu pozorovala ústup nemeckých vojakov. Tí si ich všimli a možno považovali za nepriateľov, pretože vrch ostreľovali a troch mladíkov zabili. Dvaja zomreli na mieste a ďalší následkom zranení nasledujúci deň. Obeťami boli Vilmuš Citera (*1927), Anton Monsberger (*1924) a Vojtech Hutár (*1927). Mená prvých dvoch sú zaznamenané aj na pamätnej tabuli obetí prechodu frontu na pomníku padlých. Majú tam však inak zaznamenaný vek; Monsberger 17-ročný a Citera 19-ročný.

 

Na vrchu Glóc..., in: Častá (1993), nestránkované, bez vydavateľských údajov

Červený Kameň - Panna Mária na pilieri
Židovský cintorín pri Červenom Kameni, Častá
Častá - cholerový kríž
Židovský cintorín (novší), Častá
Častá - kaplnka sv. Huberta (1921) v obore
Častá - sv. Florián (1776)
Častá - sv. Ján Nepomucký
Častá - sv. František Xaverský (1719)
Častá - Korunovanie Panny Márie
Častá - sv. Urban
Častá - lurdská jaskyňa
Častá - Obrázok v Častianskej doline
Častá - kríž (1895) v obci
Častá - kríž (1930) pri cintoríne
Častá - kríž (okolo 1805) na cintoríne
Častá - liatinový kríž pri cintoríne
Častá - kríž (1841) v obore
Častá - kríž pred kaplnkou
Častá - misijný kríž
Kamerové systémy