Častá - kríž (1930) pri cintoríne

Miestny odbor Katolíckej jednoty žien dal postaviť v roku 1930 kamenný kríž na rázcestí na Štefanovú a Doľany. Kríž bol postavený ako náhrada za schátraný kríž, ktorý stával pri majeri na ceste do Štefanovej. Podľa kroniky ho postavili o tristo krokov bližšie k Častej, než stál pôvodný. Neskôr bol kríž premiestnený k cintorínskej ohrade. Do kartuše podstavca je vytesaný biblický nápis s letopočtom založenia.

TAK BOH MILOVAL
SVET, ŽE SYNA SVOJHO
JEDNORODENÉHO DAL.
JÁN 3, 16.


R. P. 1930. 

 

Budovy, kríže a sochy, 11. 2. 2015, in: casta.sk

Kamerové systémy