Častá - kríž (1930) pri cintoríne

Miestny odbor Katolíckej jednoty žien dal postaviť v roku 1930 kamenný kríž na rázcestí na Štefanovú a Doľany. Kríž bol postavený ako náhrada za schátraný kríž, ktorý stával pri majeri na ceste do Štefanovej. Podľa kroniky ho postavili o tristo krokov bližšie k Častej, než stál pôvodný. Neskôr bol kríž premiestnený k cintorínskej ohrade. Do kartuše podstavca je vytesaný biblický nápis s letopočtom založenia.

TAK BOH MILOVAL
SVET, ŽE SYNA SVOJHO
JEDNORODENÉHO DAL.
JÁN 3, 16.


R. P. 1930. 

 

Budovy, kríže a sochy, 11. 2. 2015, in: casta.sk

Červený Kameň - Panna Mária na pilieri
Židovský cintorín pri Červenom Kameni, Častá
Častá - cholerový kríž
Židovský cintorín (novší), Častá
Častá - kaplnka sv. Huberta (1921) v obore
Častá - sv. Florián (1776)
Častá - sv. Ján Nepomucký
Častá - sv. František Xaverský (1719)
Častá - Korunovanie Panny Márie
Častá - sv. Urban
Častá - lurdská jaskyňa
Častá - Obrázok v Častianskej doline
Častá - kríž (1895) v obci
Častá - kríž (okolo 1805) na cintoríne
Častá - liatinový kríž pri cintoríne
Častá - kríž (1841) v obore
Častá - kríž pred kaplnkou
Častá - kríž (1945) na vrchu Glóc
Častá - misijný kríž

Kamerové systémy