Častá - kríž (1841) v obore

Železný kríž z roku 1841 v obore má smutnú históriu, ktorú objasnil Jozef Tihányi. Kríž sa nachádza v lokalite, ktorú kronikár popísal ako Nad Cerinou v Mrazniciach a farár ju v súvekej matrike zomrelých označil Pod Vápenným (Pod Wapenom). Kríž postavili nad hrobom 36-ročného Pavla Huberta, hlavného horára na Červenokamenskom panstve. Panstvo v tej dobe viedla grófka Antónia, rodená Kolowrat-Krakowská, vdova po Rudolfovi Pálffym. Pavel Hubert sa narodil v Gajaroch v nižšej šľachtickej rodine správcu majetkov malackých Pálffyovcov. Keď získal spomenuté pracovné miesto na Červenom Kameni, zosobášil sa s vdovou Cecíliou, rod. Sethovou. Dá sa predpokladať, že trpel psychickými problémami, ktoré viedli k jeho nešťastnej smrti (asi samovražde) v pomerne mladom veku.
Na podstavci kríža bola tabuľka s nápisom Graf Rudolf Pálffyscher Oberjäger Paul Hubert gest. 1844. 20. III., ktorý v tomto tvare zaznamenal kronikár v roku 1933. V druhej polovici 20. storočia sa tabuľka stratila a vyvrátil sa aj vedľa stojaci mohutný buk, ktorý pôvodný železný kríž poškodil. Na jeho miesto mal byť krátko po tejto dobe osadený náhradný liatinový kríž. Kronikár zaznamenal asi omylom rok 1844 pravdepodobne len pre obtiažnu čitateľnosť tabuľky na kríži. Smrť Pavla Huberta k 20. marcu je zaznamenaná vo farskej matrike zomrelých z roku 1841. Farár z diskrétnosti do matriky priamu príčinu smrti nezaznamenal, o Pavlovi napísal, že len z melanchólie, pomätenia mysle alebo z neznámej príčiny sa nevrátil domov.
Miesto s krížom bolo známe ako Hubertov hrob. Napriek tomu a záznamom v matrike a v kronike vznikla legenda, podľa ktorej tu pochovali furmana. Ten na smrteľnej posteli vyslovil želanie, aby mu vykopali hrob na mieste, kde zastaví volský záprah s jeho truhlou.

 

Jozef Tihányi: Hubertov hrob v obore má 175 rokov, in: Častkovský informačník 1/2016, str. 8

Červený Kameň - Panna Mária na pilieri
Židovský cintorín pri Červenom Kameni, Častá
Častá - cholerový kríž
Židovský cintorín (novší), Častá
Častá - kaplnka sv. Huberta (1921) v obore
Častá - sv. Florián (1776)
Častá - sv. Ján Nepomucký
Častá - sv. František Xaverský (1719)
Častá - Korunovanie Panny Márie
Častá - sv. Urban
Častá - lurdská jaskyňa
Častá - Obrázok v Častianskej doline
Častá - kríž (1895) v obci
Častá - kríž (1930) pri cintoríne
Častá - kríž (okolo 1805) na cintoríne
Častá - liatinový kríž pri cintoríne
Častá - kríž pred kaplnkou
Častá - kríž (1945) na vrchu Glóc
Častá - misijný kríž
Kamerové systémy