Častá - cholerový kríž

Cholerový cintorín v Častej zriadili na obecnej pažiti za obcou v roku 1831. Do spoločného hrobu tu od konca augusta a v septembri pochovali 62 obyvateľov Častej a Červeného Kameňa. Asi v krátkom nasledujúcom čase na cintoríne osadili veľký kamenný kríž. Dnes na ňom nie sú žiadne nápisy ani tabuľky. Až do polovice 20. storočia bolo v jeho blízkosti zopár samostatných hrobov s kamennými náhrobkami, ktoré už zanikli.

Jozef Tihányi: Cholerový kríž v Častej, in: Častkovský informačník 3/2020, str. 6

Kamerové systémy