Častá - cholerový kríž

Cholerový cintorín v Častej zriadili na obecnej pažiti za obcou v roku 1831. Do spoločného hrobu tu od konca augusta a v septembri pochovali 62 obyvateľov Častej a Červeného Kameňa. Asi v krátkom nasledujúcom čase na cintoríne osadili veľký kamenný kríž. Dnes na ňom nie sú žiadne nápisy ani tabuľky. Až do polovice 20. storočia bolo v jeho blízkosti zopár samostatných hrobov s kamennými náhrobkami, ktoré už zanikli.

Jozef Tihányi: Cholerový kríž v Častej, in: Častkovský informačník 3/2020, str. 6

Červený Kameň - Panna Mária na pilieri
Židovský cintorín pri Červenom Kameni, Častá
Židovský cintorín (novší), Častá
Častá - kaplnka sv. Huberta (1921) v obore
Častá - sv. Florián (1776)
Častá - sv. Ján Nepomucký
Častá - sv. František Xaverský (1719)
Častá - Korunovanie Panny Márie
Častá - sv. Urban
Častá - lurdská jaskyňa
Častá - Obrázok v Častianskej doline
Častá - kríž (1895) v obci
Častá - kríž (1930) pri cintoríne
Častá - kríž (okolo 1805) na cintoríne
Častá - liatinový kríž pri cintoríne
Častá - kríž (1841) v obore
Častá - kríž pred kaplnkou
Častá - kríž (1945) na vrchu Glóc
Častá - misijný kríž
Kamerové systémy