Cajla - Dolný kríž (1869)

V dolnej časti Cajlanskej ulice stojí kamenný kríž, ktorý bol opravený v roku 1964. Opravu vykonal kamenár Vladimír Milko a vtedy na kríž aj osadil aj chýbajúci korpus Krista. Podľa rozprávania ho vraj vykopal na mieste, ktoré mu ukázala stará pani. Z doby opravy je do niky kríža aj vsadená tabuľka, ktorá uvádza rok založenia kríža 1869. Povesť hovorí, že kríž dal postaviť bohatý gazda, ktorý tak schudobnel, že neskôr pri svojom kríži žobral. Ťažko povedať, či sa vzťahuje k tomuto krížu, alebo k jeho predchodcom, ktoré na tomto mieste stávali aj v predchádzajúcich dobách. Ide pravdepodobne o Dolný kríž, ktorý sa pod týmto názvom uvádza už od začiatku 17. storočia. Blízko tohto miesta obec neskôr pochovávala obete epidémií. Dolný a spolu s ním spomínaný v roku 1613 aj Horný kríž (neskôr nahradený Božou mukou) mali vymedzovať priestor, ktorý patril obci.

 

Peter Sandtner: Pamiatky a zaujímavosti niekdajšej obce Cajla, Pezinok 2006, str. 31

Pezinok - kríž (2020) na cintoríne
Pezinok - Korunovanie Panny Márie
Cajla - zvonica v liečebnom ústave
Pezinok - sv. Ján Nepomucký
Pezinok - sv. Anton Paduánsky (1750)
Pezinok - sv. Florián (1760)
Pezinok - Kalvária
Grinava - misijný kríž
Pezinok - Obrázok Nad Slnečným údolím
Pezinok - kaplnka sv. Rozálie (1730)
Pezinok - Božia muka na Bratislavskej ulici
Pezinok - Božia muka na Kupeckého ulici
Pezinok - Ondrovičov obrázok
Grinava - kríž na cintoríne
Pezinok - Obrázok sv. Barbory
Pezinok - lurdská jaskyňa
Pezinok - Ježiš Kristus na Žilovej
Cajla - Kalvária a Krížová cesta
Cajla - kaplnka sv. Klimenta (2010)
Grinava - Kalvária na cintoríne
Cajla - Božia muka na cintoríne
Pezinok - obraz Panny Márie Škapuliarskej
Cajla - Kristus Kráľ (1692) v Zumbergu
Pezinok - sv. Urban (2018)
Pezinok - Immaculata (1749)
Cajla - kríž s tŕňovou korunou
Cajla - kríž na pódiu pri kostole
Cajla - kríž na cintoríne
Pezinok - kríž (1994) pri hradbách
Pezinok - kríž (1910) pri kostole
Grinava - kríž (1921)
Grinava - dvojkríž (2017) nad obcou
Kamerové systémy