Buková - dvojkríž (1991, 2021) na Zárubách

Autorom myšlienky postaviť kríž na najvyššom vrchole Malých Karpát bol majcichovský farár Michal Pokopec, jej iniciátorom sa stal smolenický farár Miloslav Mrva. Dubový dvojkríž, vysoký 5 metrov, zhotovil tesár Tapšík za pomoci Vladimíra Sládeka, na Zárubách bol vztýčený v roku 1991, keď ho tam vyniesla desiatka dobrovoľníkov na vlastných ramenách. Nasledujúci deň 15. septembra 1991 ho posvätil farár Miloslav Mrva za účasti dvoch stoviek obyvateľov z okolitých obcí. Na stránke smolenice.fara.sk je možné si pozrieť foto vztýčenia kríža. Opravy kríža sa vykonali v rokoch 2011, 2012, po ktorých zostala na kríži tabuľka (December 2011, opravil Jozef Fridrich, chatár z Bukovej) a cementový odtlačok letopočtu pod krížom.
V roku 2021 členovia KDH vyvinuli aktivitu na opravu časom poškodeného kríža. Vplyvom počasia zapríčinené defekty si však nakoniec vyžiadali osadenie nového kríža. Zhotovil ho tesár Hoblík zo Špačiniec na náklady trnavskej okresnej organizácie KDH. Starý kríž bol demontovaný 21. augusta. Nový priviezli po ceste z Bukovej asi 400 metrov pod vrchol Zárub, odkiaľ ho na ramenách vyniesli dobrovoľníci. Vztýčili ho 1. septembra, požehnal ho smolenický farár Milan Červeňanský. Do útrob kríža boli vsadené fotografie z osadenia pôvodného kríža, plagát akcie osadenia nového kríža, pamätná trnavská eurobankovka a posolstvo zo súčasnej doby pre potomkov.

Peter Janiga: Slovenský dvojkríž na Záruboch, in: Smolenický posol 4/1991, str. 4;
Ján Král: Na Záruby osadili nový dvojkríž, ukrýva odkaz pre budúce generácie, 2. 9. 2021, in: trnavskyhlas.sk

Buková - dvojkríž pri Sokolských chatách
Buková - kaplnka Božského srdca (1999)
Buková - Božia muka v obci
Buková - Božia muka v chotári
Buková - sv. Vendelín (1899)
Buková - sv. Florián (1857)
Buková - Immaculata (1758)
Buková - sv. Ján Nepomucký (1832)
Buková - kríž (1906) pri kostole
Buková - kríž (1797) v obci
Buková - lurdská jaskyňa v Doline
Buková - kríž (1801) na cintoríne
Buková - drevený kríž na cintoríne
Buková - železný kríž (1945)
Buková - kríž pri kameňolome
Buková - kríž Ivana Košického (2004) na Čele
Buková - kríž (1806) pri horárni
Buková - drevený kríž pri ceste na Záhorie
Buková - Bottekov kríž (1958)
Kamerové systémy