Buková - drevený kríž pri ceste na Záhorie

Pri rázcestí do Rozbehov je drevený kríž s liatinovým korpusom Krista. Bol sem osadený asi v polovici minulého storočia. Predpokladáme, že išlo o obnovu staršieho kríža, ktorého pôvodné miesto bolo vo vzdialenosti 500 metrov pri vedľajšej ceste do Prieval. Ten je do spomenutej doby na mapách zaznačený už od 2. polovice 19. storočia. V roku 2016 kríž zrenovoval Miloš Hačo.

Kamerové systémy