Buková - drevený kríž pri ceste na Záhorie

Pri rázcestí do Rozbehov je drevený kríž s liatinovým korpusom Krista. Bol sem osadený asi v polovici minulého storočia. Predpokladáme, že išlo o obnovu staršieho kríža, ktorého pôvodné miesto bolo vo vzdialenosti 500 metrov pri vedľajšej ceste do Prieval. Ten je do spomenutej doby na mapách zaznačený už od 2. polovice 19. storočia. V roku 2016 kríž zrenovoval Miloš Hačo.

Buková - dvojkríž pri Sokolských chatách
Buková - kaplnka Božského srdca (1999)
Buková - Božia muka v obci
Buková - Božia muka v chotári
Buková - sv. Vendelín (1899)
Buková - sv. Florián (1857)
Buková - Immaculata (1758)
Buková - sv. Ján Nepomucký (1832)
Buková - kríž (1906) pri kostole
Buková - kríž (1797) v obci
Buková - lurdská jaskyňa v Doline
Buková - kríž (1801) na cintoríne
Buková - drevený kríž na cintoríne
Buková - železný kríž (1945)
Buková - kríž pri kameňolome
Buková - kríž Ivana Košického (2004) na Čele
Buková - kríž (1806) pri horárni
Buková - dvojkríž (1991, 2021) na Zárubách
Buková - Bottekov kríž (1958)
Kamerové systémy