Buková - drevený kríž na cintoríne

Od samého počiatku rozšírenia cintorína na Bukovej bola pravdepodobne jeho nová časť označená dreveným krížom. V roku 2009 bol namiesto staršieho dreveného kríža zhotovený nový s altruistickou pomocou miestnych firiem. Aj ten bol medzi rokmi 2016 a 2020 nahradený novším s využitím pôvodnejšieho korpusu Krista.

Drevený kríž na miestnom cintoríne, in: Bukovské novinky 5/2009, str. 3

Kamerové systémy