Buková - Bottekov kríž (1958)

V lese v chotári Bukovej je drevený kríž s liatinovým korpusom Krista, ktorý bol postavený na mieste tragédie. Podľa plechovej tabuľky tu 7. júna 1958 zahynul Ján Bottek (* 3. august 1923). Okolnosti nešťastnej udalosti nepoznáme, kríž bol vztýčený v roku 1958, ktorý je vyrytý v betónovom základe kríža. Po roku 2015 hornú časť kríža zničil padajúci strom.

O, vy všetci, ktorí
idete po ceste, pozo-
rujte a viďte, či je
bolesť, ako bolesť
moja

Tragicky zahynul
Bottek Ján
Dňa 7.VI.1958 - Nar. 3.VIII.1923

Spasiteľu náš, prí-
jmi dušu nášho
brata Jána.

 

Buková - dvojkríž pri Sokolských chatách
Buková - kaplnka Božského srdca (1999)
Buková - Božia muka v obci
Buková - Božia muka v chotári
Buková - sv. Vendelín (1899)
Buková - sv. Florián (1857)
Buková - Immaculata (1758)
Buková - sv. Ján Nepomucký (1832)
Buková - kríž (1906) pri kostole
Buková - kríž (1797) v obci
Buková - lurdská jaskyňa v Doline
Buková - kríž (1801) na cintoríne
Buková - drevený kríž na cintoríne
Buková - železný kríž (1945)
Buková - kríž pri kameňolome
Buková - kríž Ivana Košického (2004) na Čele
Buková - kríž (1806) pri horárni
Buková - dvojkríž (1991, 2021) na Zárubách
Buková - drevený kríž pri ceste na Záhorie

Kamerové systémy