V lese v chotári Bukovej je drevený kríž s liatinovým korpusom Krista, ktorý bol postavený na mieste tragédie. Podľa plechovej tabuľky tu 7. júna 1958 zahynul Ján Bottek (* 3. august 1923). Okolnosti nešťastnej udalosti nepoznáme, kríž bol vztýčený v roku 1958, ktorý je vyrytý v betónovom základe kríža. Po roku 2015 hornú časť kríža zničil padajúci strom.

O, vy všetci, ktorí
idete po ceste, pozo-
rujte a viďte, či je
bolesť, ako bolesť
moja

Tragicky zahynul
Bottek Ján
Dňa 7.VI.1958 - Nar. 3.VIII.1923

Spasiteľu náš, prí-
jmi dušu nášho
brata Jána.

 

Kamerové systémy