Pri poľnej ceste v mieste stretu chotárov Záhorskej Bystrice, Mástu a Marianky je pod vysokým topoľom drevený kríž s plechovým korpusom Krista. Čelom je otočený k Záhorskej Bystrici a pravdepodobne je v jej chotári. Podľa mapy kríž na tomto mieste existoval už v 1. polovici 19. storočia. Na dnešnom sú vytesané letopočty 1944 a 2000. V roku 2000 sa vykonala pravdepodobne obnova staršieho kríža z roka 1944, ale nevieme posúdiť, či bol pri nej vztýčený nový kríž.

 

ANNO

1944

-

2000

Kamerové systémy