Záhorská Bystrica - trojmedzný kríž (1944, 2000)

Pri poľnej ceste v mieste stretu chotárov Záhorskej Bystrice, Mástu a Marianky je pod vysokým topoľom drevený kríž s plechovým korpusom Krista. Čelom je otočený k Záhorskej Bystrici a pravdepodobne je v jej chotári. Podľa mapy kríž na tomto mieste existoval už v 1. polovici 19. storočia. Na dnešnom sú vytesané letopočty 1944 a 2000. V roku 2000 sa vykonala pravdepodobne obnova staršieho kríža z roka 1944, ale nevieme posúdiť, či bol pri nej vztýčený nový kríž.

 

ANNO

1944

-

2000

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Záhorská Bystrica - Brána sv. Petra a Pavla
Záhorská Bystrica - zvonica
Záhorská Bystrica - kaplnka sv. Vendelína
Záhorská Bystrica - sv. Florián (1815)
Záhorská Bystrica - kríž pri Malom Slavíne
Záhorská Bystrica - Božia muka pod Sekylom
Záhorská Bystrica - Čierna Madona (2006)
Záhorská Bystrica - Obrázok pri Cymbale
Záhorská Bystrica - kríž nad kameňolomom
Záhorská Bystrica - misijný kríž (2000)
Záhorská Bystrica - kríž (1939) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1927) pri družstve
Záhorská Bystrica - kríž (1909) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1909) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1888) pred kostolom
Záhorská Bystrica - kríž (1885) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1868, 1909) za obcou
Záhorská Bystrica - Obrázok na Malom Slavíne
Kamerové systémy