Záhorská Bystrica - misijný kríž (2000)

Vľavo od vchodu do kostola je na fasádu pripevnený jednoduchý drevený misijný kríž asi roku 2000. Bola na ňom dvojdielna tabuľka s nápisom v tvare SV. MISIE MÁJ 2000, ale po natretí kríža v roku 2010 ju už naspäť neosadili.

Kamerové systémy