Záhorská Bystrica - kríž pri Vápenickom potoku

Pri jednom z prítokov v pramennej časti Vápenického potoka je drevený kríž s rozpadnutou sadrovou soškou Krista. Predchodcom kríža bol schátraný plechový Obrázok so sakrálnym predmetom na drevenom kole. Kríž sme nenašli na starších mapách, v jeho blízkosti bolo stanové miesto trampskej osady Yucatan a neskôr Tambora, ale nevieme, kto bol zhotoviteľom Obrázka alebo kríža.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Záhorská Bystrica - zvonica
Záhorská Bystrica - kaplnka sv. Vendelína
Záhorská Bystrica - sv. Florián (1815)
Záhorská Bystrica - kríž pri Malom Slavíne
Záhorská Bystrica - Božia muka pod Sekylom
Záhorská Bystrica - Čierna Madona (2006)
Záhorská Bystrica - Obrázok pri Cymbale
Záhorská Bystrica - kríž nad kameňolomom
Záhorská Bystrica - misijný kríž (2000)
Záhorská Bystrica - kríž (1939) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1927) pri družstve
Záhorská Bystrica - kríž (1909) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1909) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1888) pred kostolom
Záhorská Bystrica - kríž (1885) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1868, 1909) za obcou
Záhorská Bystrica - Obrázok na Malom Slavíne
Kamerové systémy