Pri jednom z prítokov v pramennej časti Vápenického potoka je drevený kríž s rozpadnutou sadrovou soškou Krista. Predchodcom kríža bol schátraný plechový Obrázok so sakrálnym predmetom na drevenom kole. Kríž sme nenašli na starších mapách, v jeho blízkosti bolo stanové miesto trampskej osady Yucatan a neskôr Tambora, ale nevieme, kto bol zhotoviteľom Obrázka alebo kríža.

Kamerové systémy