Železný kríž nad Strmými vŕškami nad opusteným kameňolomom mal byť postavený po iniciatíve starostu Záhorskej Bystrice Vladimíra Kuboviča. Kríž vydarenej modernej koncepcie, ktorá do neho zakomponovala srdce, bol postavený krátko pred rokom 2009.

Kamerové systémy