Na príkostolnom cintoríne sa prestalo pochovávať v roku 1881. Zachoval sa na ňom kamenný kríž so pseudoorientálnou nikou pre sochu Panny Márie. Podľa čiastočne nečitateľného zakladateľského nápisu dala kríž postaviť vdova Alžbeta Rybaričová, rod. Pokorná, ktorá bola pod krížom pochovaná v roku 1873 vo veku 50 rokov. Kríž bol zrenovovaný v roku 2010.

 

Ku cti a sláve Spasitela nášho tala postaviť

tento sv. Kríž

Pokorny Elisabeta, Rybaric To

máša manželka

...... a pod tento sv. Kríž pochovaná 21ho

...... 1873 v 50em roku veku svého

...............................................................

...............................................................

Kamerové systémy