Záhorská Bystrica - kríž na bývalom cintoríne

Na príkostolnom cintoríne sa prestalo pochovávať v roku 1881. Zachoval sa na ňom kamenný kríž so pseudoorientálnou nikou pre sochu Panny Márie. Podľa čiastočne nečitateľného zakladateľského nápisu dala kríž postaviť vdova Alžbeta Rybaričová, rod. Pokorná, ktorá bola pod krížom pochovaná v roku 1873 vo veku 50 rokov. Kríž bol zrenovovaný v roku 2010.

 

Ku cti a sláve Spasitela nášho tala postaviť

tento sv. Kríž

Pokorny Elisabeta, Rybaric To

máša manželka

...... a pod tento sv. Kríž pochovaná 21ho

...... 1873 v 50em roku veku svého

...............................................................

...............................................................

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Záhorská Bystrica - zvonica
Záhorská Bystrica - kaplnka sv. Vendelína
Záhorská Bystrica - sv. Florián (1815)
Záhorská Bystrica - kríž pri Malom Slavíne
Záhorská Bystrica - Božia muka pod Sekylom
Záhorská Bystrica - Čierna Madona (2006)
Záhorská Bystrica - Obrázok pri Cymbale
Záhorská Bystrica - kríž nad kameňolomom
Záhorská Bystrica - misijný kríž (2000)
Záhorská Bystrica - kríž (1939) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1927) pri družstve
Záhorská Bystrica - kríž (1909) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1909) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1888) pred kostolom
Záhorská Bystrica - kríž (1885) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1868, 1909) za obcou
Záhorská Bystrica - Obrázok na Malom Slavíne

Kamerové systémy