Záhorská Bystrica - kríž (1939) na cintoríne

V rozšírenej časti cintorína je ústredný kamenný kríž z roku 1939. Podľa vytesaných zakladateľských nápisov ho dala postaviť Mária Liďáková, rod. Mihalovič, ktorú pod krížom pochovali v roku 1947.

 

KU CTI ACHVÁLE BOŽEJ

TENTO KRÍŽ POSTAVIT DALA

MARIA

LIĎÁKOVÁ

ROD: MIHALOVIČ

R. 1939

 

TU V KRISTU PÁNU ODPOČÍVA

MARIA

LIĎÁKOVÁ
ROD. MIHALOVIČ

* 14. IX. 1865  + 1. I. 1947

 

ODPOČÍVAJ V POKOJI !

Kamerové systémy