Záhorská Bystrica - kríž (1939) na cintoríne

V rozšírenej časti cintorína je ústredný kamenný kríž z roku 1939. Podľa vytesaných zakladateľských nápisov ho dala postaviť Mária Liďáková, rod. Mihalovič, ktorú pod krížom pochovali v roku 1947.

 

KU CTI ACHVÁLE BOŽEJ

TENTO KRÍŽ POSTAVIT DALA

MARIA

LIĎÁKOVÁ

ROD: MIHALOVIČ

R. 1939

 

TU V KRISTU PÁNU ODPOČÍVA

MARIA

LIĎÁKOVÁ
ROD. MIHALOVIČ

* 14. IX. 1865  + 1. I. 1947

 

ODPOČÍVAJ V POKOJI !

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Záhorská Bystrica - zvonica
Záhorská Bystrica - kaplnka sv. Vendelína
Záhorská Bystrica - sv. Florián (1815)
Záhorská Bystrica - kríž pri Malom Slavíne
Záhorská Bystrica - Božia muka pod Sekylom
Záhorská Bystrica - Čierna Madona (2006)
Záhorská Bystrica - Obrázok pri Cymbale
Záhorská Bystrica - kríž nad kameňolomom
Záhorská Bystrica - misijný kríž (2000)
Záhorská Bystrica - kríž (1927) pri družstve
Záhorská Bystrica - kríž (1909) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1909) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1888) pred kostolom
Záhorská Bystrica - kríž (1885) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1868, 1909) za obcou
Záhorská Bystrica - Obrázok na Malom Slavíne

Kamerové systémy