Záhorská Bystrica - kríž (1939) na cintoríne

V rozšírenej časti cintorína je ústredný kamenný kríž z roku 1939. Podľa vytesaných zakladateľských nápisov ho dala postaviť Mária Liďáková, rod. Mihalovič, ktorú pod krížom pochovali v roku 1947.

 

KU CTI ACHVÁLE BOŽEJ

TENTO KRÍŽ POSTAVIT DALA
MARIA 
LIĎÁKOVÁ
ROD: MIHALOVIČ
R. 1939

 

TU V KRISTU PÁNU ODPOČÍVA

MARIA
LIĎÁKOVÁ
ROD. MIHALOVIČ
*14.IX.1865 †1.I.1947
ODPOČÍVAJ V POKOJI !

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Záhorská Bystrica - Brána sv. Petra a Pavla
Záhorská Bystrica - zvonica
Záhorská Bystrica - kaplnka sv. Vendelína
Záhorská Bystrica - sv. Florián (1815)
Záhorská Bystrica - kríž pri Malom Slavíne
Záhorská Bystrica - Božia muka pod Sekylom
Záhorská Bystrica - Čierna Madona (2006)
Záhorská Bystrica - Obrázok pri Cymbale
Záhorská Bystrica - kríž nad kameňolomom
Záhorská Bystrica - misijný kríž (2000)
Záhorská Bystrica - kríž (1927) pri družstve
Záhorská Bystrica - kríž (1909) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1909) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1888) pred kostolom
Záhorská Bystrica - kríž (1885) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1868, 1909) za obcou
Záhorská Bystrica - Obrázok na Malom Slavíne
Kamerové systémy