Záhorská Bystrica - kríž (1927) pri družstve

Pri vstupe do areálu bývalého družstva v Záhorskej Bystrici, ale pôvodne na križovatke poľných ciest za obcou, sa nachádza kamenný kríž z roku 1927. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť František Mader s manželkou Františkou, rod. Bezvoda.

 

Tento kríž SPASITELA dali vystavit
ku cti a chvále Božej
FRANTIŠEK MADER
a jeho manželka
FRANTIŠKA rod. BEZVODA
dňa 8. septembra 1927.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Záhorská Bystrica - Brána sv. Petra a Pavla
Záhorská Bystrica - zvonica
Záhorská Bystrica - kaplnka sv. Vendelína
Záhorská Bystrica - sv. Florián (1815)
Záhorská Bystrica - kríž pri Malom Slavíne
Záhorská Bystrica - Božia muka pod Sekylom
Záhorská Bystrica - Čierna Madona (2006)
Záhorská Bystrica - Obrázok pri Cymbale
Záhorská Bystrica - kríž nad kameňolomom
Záhorská Bystrica - misijný kríž (2000)
Záhorská Bystrica - kríž (1939) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1909) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1909) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1888) pred kostolom
Záhorská Bystrica - kríž (1885) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1868, 1909) za obcou
Záhorská Bystrica - Obrázok na Malom Slavíne
Kamerové systémy