Záhorská Bystrica - kríž (1927) pri družstve

Pri vstupe do areálu bývalého družstva v Záhorskej Bystrici ale pôvodne na križovatke poľných ciest za obcou sa nachádza kamenný kríž z roku 1927. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť František Mader s manželkou Františkou, rod. Bezvoda.

 

Tento kríž SPASITELA dali vystavit

ku cti a chvále Božej

FRANTIŠEK MADER

a jeho manželka

FRANTIŠKA rod. BEZVODA

dňa 8. septembra 1927.

Kamerové systémy