Záhorská Bystrica - kríž (1909) za obcou

Na staršej ceste do Bratislavy pri Vápenickom potoku, dnes pri sídle televízie, je kamenný kríž z roku 1909. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Matej Urdovič s manželkou Máriou, rod. Neradovič. M. Besedič uviedol, že kríž dala postaviť Mária Urdovičová už ako vdova v náklade 765 korún v lokalite Na Kameňačách. V okolí Stupavy bolo postavených viacero krížov s rovnakým charakteristickým tvarom podstavca.

 

Ku cti a chvále Božej

dal tento Križ vystavit

Matej Urdovič

a jeho manželka

rod.

Neradovič Maria

v Roku 1909 25-ho Aprila.

 

Martin Besedič: Z histórie farnosti a kostola, in: Záhorská Bystrica Historicko-národopisná monografia, Ružomberok 2004, str. 89

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Záhorská Bystrica - Brána sv. Petra a Pavla
Záhorská Bystrica - zvonica
Záhorská Bystrica - kaplnka sv. Vendelína
Záhorská Bystrica - sv. Florián (1815)
Záhorská Bystrica - kríž pri Malom Slavíne
Záhorská Bystrica - Božia muka pod Sekylom
Záhorská Bystrica - Čierna Madona (2006)
Záhorská Bystrica - Obrázok pri Cymbale
Záhorská Bystrica - kríž nad kameňolomom
Záhorská Bystrica - misijný kríž (2000)
Záhorská Bystrica - kríž (1939) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1927) pri družstve
Záhorská Bystrica - kríž (1909) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1888) pred kostolom
Záhorská Bystrica - kríž (1885) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1868, 1909) za obcou
Záhorská Bystrica - Obrázok na Malom Slavíne
Kamerové systémy