Záhorská Bystrica - kríž (1909) za obcou

Na staršej ceste do Bratislavy pri Vápenickom potoku, dnes pri sídle televízie, je kamenný kríž z roku 1909. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Matej Urdovič s manželkou Máriou, rod. Neradovič. M. Besedič uviedol, že kríž dala postaviť Mária Urdovičová už ako vdova v náklade 765 korún v lokalite Na Kameňačách. V okolí Stupavy bolo postavených viacero krížov s rovnakým charakteristickým tvarom podstavca.

 

Ku cti a chvále Božej

dal tento Križ vystavit

Matej Urdovič

a jeho manželka

rod.

Neradovič Maria

v Roku 1909 25-ho Aprila.

 

Martin Besedič: Z histórie farnosti a kostola, in: Záhorská Bystrica Historicko-národopisná monografia, Ružomberok 2004, str. 89

Kamerové systémy