Z dvoch centrálnych kamenných krížov cintorína v Záhorskej Bystrici je starší z roku 1909. Podľa zakladateľského nápisu ho dali postaviť Matej Magyer s manželkou Katarínou, rod. Novak.

 

Ku cti a chvale Božej

dal tento Križ vystavit

Magyer Matzej

a jeho manželka rod.

Novak Katarina

v roku 1909

Kamerové systémy