Záhorská Bystrica - kríž (1888) pred kostolom

Pred kostolom v obci je kamenný kríž z roku 1888. Na podstavci má tabuľku zakladateľov manželov Jána Liďáka a Magdalény, rod. Malinovskej a vdovy Terézie Liďákovej, rod. Malinovskej. Po reštaurátorských prácach pod vedením Jozefa Barinku v roku 2014 prišiel o farebný náter a nadobudol pieskovcovú úpravu. Nasledujúce poznatky publikoval M. Besedič. Kanonická vizitácia z roku 1782 zaznamenala pred kostolom drevený kríž od rodiny Rajnerovej. V roku 1839 dal pred kostolom postaviť drevený kríž Matej Liďák a terajší kríž dal postaviť jeho syn Ján s manželkou v roku 1888, železnú ohradu k nemu venovala vdova Terézia Malinovská.

 

Ku cti a chvále Božej
dal vystavyť Krizs
Ligyák Ján a jeho
manželka Magdalena
rod. Malinovsky;
a vdova Ligyák Teresia rodzena
Malinovsk: obivatele obce
Bistrica v roku Pánu 1888,
29. juniusa.

 

Martin Besedič: Z histórie farnosti a kostola, in: Záhorská Bystrica Historicko-národopisná monografia, Ružomberok 2004, str. 87

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Záhorská Bystrica - Brána sv. Petra a Pavla
Záhorská Bystrica - zvonica
Záhorská Bystrica - kaplnka sv. Vendelína
Záhorská Bystrica - sv. Florián (1815)
Záhorská Bystrica - kríž pri Malom Slavíne
Záhorská Bystrica - Božia muka pod Sekylom
Záhorská Bystrica - Čierna Madona (2006)
Záhorská Bystrica - Obrázok pri Cymbale
Záhorská Bystrica - kríž nad kameňolomom
Záhorská Bystrica - misijný kríž (2000)
Záhorská Bystrica - kríž (1939) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1927) pri družstve
Záhorská Bystrica - kríž (1909) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1909) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1885) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1868, 1909) za obcou
Záhorská Bystrica - Obrázok na Malom Slavíne
Kamerové systémy