Záhorská Bystrica - kríž (1888) pred kostolom

Pred kostolom v obci je kamenný kríž z roku 1888. Na podstavci má tabuľku zakladateľov manželov Jána Liďáka a Magdalény, rod. Malinovskej a vdovy Terézie Liďákovej, rod. Malinovskej. Po reštaurátorských prácach pod vedením Jozefa Barinku v roku 2014 prišiel o farebný náter a nadobudol pieskovcovú úpravu. Nasledujúce poznatky publikoval M. Besedič. Kanonická vizitácia z roku 1782 zaznamenala pred kostolom drevený kríž od rodiny Rajnerovej. V roku 1839 dal pred kostolom postaviť drevený kríž Matej Liďák a terajší kríž dal postaviť jeho syn Ján s manželkou v roku 1888, železnú ohradu k nemu venovala vdova Terézia Malinovská.

 

Ku cti a chvále Božej

dal vystavyť Krizs

Ligyák Ján a jeho

manželka Magdalena

rod. Malinovsky;

a vdova Ligyák Teresia rodzena

Malinovsk: obivatele obce

Bistrica v roku Pánu 1888,

29. juniusa.

 

Martin Besedič: Z histórie farnosti a kostola, in: Záhorská Bystrica Historicko-národopisná monografia, Ružomberok 2004, str. 87

Kamerové systémy