Záhorská Bystrica - kríž (1888) pred kostolom

Pred kostolom v obci je kamenný kríž z roku 1888. Na podstavci má tabuľku zakladateľov manželov Jána Liďáka a Magdalény, rod. Malinovskej a vdovy Terézie Liďákovej, rod. Malinovskej. Po reštaurátorských prácach pod vedením Jozefa Barinku v roku 2014 prišiel o farebný náter a nadobudol pieskovcovú úpravu. Nasledujúce poznatky publikoval M. Besedič. Kanonická vizitácia z roku 1782 zaznamenala pred kostolom drevený kríž od rodiny Rajnerovej. V roku 1839 dal pred kostolom postaviť drevený kríž Matej Liďák a terajší kríž dal postaviť jeho syn Ján s manželkou v roku 1888, železnú ohradu k nemu venovala vdova Terézia Malinovská.

 

Ku cti a chvále Božej

dal vystavyť Krizs

Ligyák Ján a jeho

manželka Magdalena

rod. Malinovsky;

a vdova Ligyák Teresia rodzena

Malinovsk: obivatele obce

Bistrica v roku Pánu 1888,

29. juniusa.

 

Martin Besedič: Z histórie farnosti a kostola, in: Záhorská Bystrica Historicko-národopisná monografia, Ružomberok 2004, str. 87

Záhorská Bystrica - zvonica
Záhorská Bystrica - kaplnka sv. Vendelína
Záhorská Bystrica - sv. Florián (1815)
Záhorská Bystrica - kríž pri Malom Slavíne
Obrázok - Záhorská Bystrica, pri Sekyle
Záhorská Bystrica - Božia muka za Poľným mlynom
Záhorská Bystrica - Čierna Madona (2006)
Obrázok - Záhorská Bystrica, cesta z Kačína do Marianky
Záhorská Bystrica - Božia muka pod Sekylom
Záhorská Bystrica - Božia muka pri kaplnke sv. Vendelína
Obrázok - Záhorská Bystrica, Malý Slavín
Záhorská Bystrica - kríž nad kameňolomom
Záhorská Bystrica - misijný kríž (2000)
Záhorská Bystrica - trojmedzný kríž (1944, 2000)
Záhorská Bystrica - kríž (1939) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1927) pri družstve
Záhorská Bystrica - kríž (1919) na Hodonínskej ceste
Záhorská Bystrica - kríž (1909) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1909) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1885) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1875) na Pútnickej ulici
Záhorská Bystrica - kríž na bývalom cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1868, 1909) za obcou

Kamerové systémy