Záhorská Bystrica - kríž (1885) za obcou

Za obcou pri ceste do Marianky je kamenný kríž s orientálnou nikou bez sprievodných sôch. Podľa nepôvodnej tabuľky ho dala postaviť Terézia Rác, rod. Žernovič, v roku 1885. M. Besedič uviedol, že pri ceste do Marianky stál drevený kríž, ktorý dal postaviť Pavol Orth v roku 1843 a terajší kamenný kríž tam dal postaviť Imrich Rác na pamiatku svojej nebohej manželky. Kríž požehnal 6. septembra 1885 farár Štefan Rozsíval.

 

DALA POSTAVIŤ

TEREZIA RÁC

ROD. ŽERNOVIČ  R1885

 

Martin Besedič: Z histórie farnosti a kostola, in: Záhorská Bystrica Historicko-národopisná monografia, Ružomberok 2004, str. 89

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Záhorská Bystrica - Brána sv. Petra a Pavla
Záhorská Bystrica - zvonica
Záhorská Bystrica - kaplnka sv. Vendelína
Záhorská Bystrica - sv. Florián (1815)
Záhorská Bystrica - kríž pri Malom Slavíne
Záhorská Bystrica - Božia muka pod Sekylom
Záhorská Bystrica - Čierna Madona (2006)
Záhorská Bystrica - Obrázok pri Cymbale
Záhorská Bystrica - kríž nad kameňolomom
Záhorská Bystrica - misijný kríž (2000)
Záhorská Bystrica - kríž (1939) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1927) pri družstve
Záhorská Bystrica - kríž (1909) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1909) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1888) pred kostolom
Záhorská Bystrica - kríž (1868, 1909) za obcou
Záhorská Bystrica - Obrázok na Malom Slavíne
Kamerové systémy