Za obcou pri ceste do Marianky je kamenný kríž s orientálnou nikou bez sprievodných sôch. Podľa nepôvodnej tabuľky ho dala postaviť Terézia Rác, rod. Žernovič, v roku 1885. M. Besedič uviedol, že pri ceste do Marianky stál drevený kríž, ktorý dal postaviť Pavol Orth v roku 1843 a terajší kamenný kríž tam dal postaviť Imrich Rác na pamiatku svojej nebohej manželky. Kríž požehnal 6. septembra 1885 farár Štefan Rozsíval.

 

DALA POSTAVIŤ

TEREZIA RÁC

ROD. ŽERNOVIČ  R1885

 

Martin Besedič: Z histórie farnosti a kostola, in: Záhorská Bystrica Historicko-národopisná monografia, Ružomberok 2004, str. 89

Kamerové systémy