Záhorská Bystrica - kríž (1875) na Pútnickej ulici

V predzáhradke domu na Pútnickej ulici sa nachádza kamenný kríž s kamennými sochami Krista a Panny Márie. V dobe vzniku stál stál za obcou. M. Besedič ho označuje ako kríž Na Vlkovkách a uvádza, že ho dal v roku 1875 postaviť Ján Polák s manželkou Annou. Na podstavci sa zachoval torzovitý nápis, kde nad letopočtom 18-- sa nachádza meno Pollak, ale nad ním aj nápis Horv-.... Mohlo by ísť meno Horváth. Kríže s rovnako riešeným podstavcom sa nachádzajú aj v Gajaroch a v Borskom Svätom Jure.

 

Martin Besedič: Z histórie farnosti a kostola, in: Záhorská Bystrica Historicko-národopisná monografia, Ružomberok, 2004, str. 89

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Záhorská Bystrica - Brána sv. Petra a Pavla
Záhorská Bystrica - zvonica
Záhorská Bystrica - kaplnka sv. Vendelína
Záhorská Bystrica - sv. Florián (1815)
Záhorská Bystrica - kríž pri Malom Slavíne
Záhorská Bystrica - Božia muka pod Sekylom
Záhorská Bystrica - Čierna Madona (2006)
Záhorská Bystrica - Obrázok pri Cymbale
Záhorská Bystrica - kríž nad kameňolomom
Záhorská Bystrica - misijný kríž (2000)
Záhorská Bystrica - kríž (1939) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1927) pri družstve
Záhorská Bystrica - kríž (1909) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1909) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1888) pred kostolom
Záhorská Bystrica - kríž (1885) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1868, 1909) za obcou
Záhorská Bystrica - Obrázok na Malom Slavíne
Kamerové systémy