Záhorská Bystrica - kríž (1868, 1909) za obcou

Za obcou na ceste do Devínskej Novej Vsi je kamenný kríž so pseudoorientálnou nikou. Socha Krista sa na ňom už nezachovala a socha Panny Márie bola po roku 2004 opravovaná, pretože jej chýbala hlava. Podľa M. Besediča stál v lokalite Na Juračkách na tomto mieste od roku 1868 drevený kríž od Štefana Sajana a nový kamenný kríž tu dal zhotoviť Ondrej Blecha v roku 1896. Na zakladateľskej tabuľke je uvedený iný rok vzniku kríža 1909 a mená zakladateľov Ondreja Blechu a manželky Františky, rod. Sajan.

 

Ku cti a chvále Božej
dal tento Križ vystavit
Bleha András
a jeho manželka rod.
Sajan Franziska
v roku 1909

 

Martin Besedič: Z histórie farnosti a kostola, in: Záhorská Bystrica - Historicko-národopisná monografia, Ružomberok 2004, str. 89

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Záhorská Bystrica - Brána sv. Petra a Pavla
Záhorská Bystrica - zvonica
Záhorská Bystrica - kaplnka sv. Vendelína
Záhorská Bystrica - sv. Florián (1815)
Záhorská Bystrica - kríž pri Malom Slavíne
Záhorská Bystrica - Božia muka pod Sekylom
Záhorská Bystrica - Čierna Madona (2006)
Záhorská Bystrica - Obrázok pri Cymbale
Záhorská Bystrica - kríž nad kameňolomom
Záhorská Bystrica - misijný kríž (2000)
Záhorská Bystrica - kríž (1939) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1927) pri družstve
Záhorská Bystrica - kríž (1909) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1909) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1888) pred kostolom
Záhorská Bystrica - kríž (1885) za obcou
Záhorská Bystrica - Obrázok na Malom Slavíne
Kamerové systémy