Záhorská Bystrica - kríž (1848) pri Poľnom mlyne

Pri Poľnom mlyne sa nachádza poškodený kamenný kríž bez pôvodnej tabule jeho zakladateľov. Telá Krista a Panny Márie sa do nového tisícročia zachovali len ako torzá. V neskoršom období bol kríž a socha Panny Márie len jednoducho opravené, sochu Krista nahradili novým korpusom a na kríži pribudla tabuľa, podľa ktorej kríž dal v roku 1848 postaviť mlynár Martin Orth s manželkou Máriou, rod. Ivánekovou. Rovnaký kríž sa nachádza na cintoríne v Devínskej Novej Vsi a ďalšie dva v Máste.

 

KRÍŽ PRI POĽNOM MLYNE
DAL POSTAVIŤ V ROKU 1848
MLYNÁR MARTIN ORTH
A JEHO MANŽELKA MÁRIA
ROD. IVÁNEKOVÁ

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Záhorská Bystrica - Brána sv. Petra a Pavla
Záhorská Bystrica - zvonica
Záhorská Bystrica - kaplnka sv. Vendelína
Záhorská Bystrica - sv. Florián (1815)
Záhorská Bystrica - kríž pri Malom Slavíne
Záhorská Bystrica - Božia muka pod Sekylom
Záhorská Bystrica - Čierna Madona (2006)
Záhorská Bystrica - Obrázok pri Cymbale
Záhorská Bystrica - kríž nad kameňolomom
Záhorská Bystrica - misijný kríž (2000)
Záhorská Bystrica - kríž (1939) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1927) pri družstve
Záhorská Bystrica - kríž (1909) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1909) na cintoríne
Záhorská Bystrica - kríž (1888) pred kostolom
Záhorská Bystrica - kríž (1885) za obcou
Záhorská Bystrica - kríž (1868, 1909) za obcou
Záhorská Bystrica - Obrázok na Malom Slavíne
Kamerové systémy