Záhorská Bystrica - kríž (1848) pri Poľnom mlyne

Pri Poľnom mlyne sa nachádza poškodený kamenný kríž bez pôvodnej tabule jeho zakladateľov. Telá Krista a Panny Márie sa do nového tisícročia zachovali len ako torzá. V neskoršom období bol kríž a socha Panny Márie len jednoducho opravené, sochu Krista nahradili novým korpusom a na kríži pribudla tabuľa, podľa ktorej kríž dal v roku 1848 postaviť mlynár Martin Orth s manželkou Máriou, rod. Ivánekovou. Rovnaký kríž sa nachádza na cintoríne v Devínskej Novej Vsi a ďalšie dva v Máste.

 

KRÍŽ PRI POĽNOM MLYNE
DAL POSTAVIŤ V ROKU 1848
MLYNÁR MARTIN ORTH
A JEHO MANŽELKA MÁRIA
ROD. IVÁNEKOVÁ

Kamerové systémy