Vrakuňa - kríž (1904) pri kostole

Podľa zakladateľskej tabule dala kríž s výrazným rastlinným dekorom pri kostole postaviť v roku 1904 Johanna, rod. Gürth, vdova po Ferencovi Fukárim. Pri obnove v roku 1994 prekryli tabuľku zakladateľky novou mramorovou tabuľou s nápisom v tvare AVE CRUX 1904 Renovatum 1994. Ďalšiu obnovu kríža v roku 2018 zrealizoval kamenár Bruno Pripko. Po nej zostala na kríži prezentovaná pôvodná tabuľa.

Megváltásunk
e szent jelét
állíttatta
1904 - ben
Gürth Johanna
és
Fukári Ferenczné

Kamerové systémy