Vrakuňa - kríž (1898) v chotári

V roku 1898 dala obec Vrakuňa postaviť v poli drevený kríž, známy ako Nagyfödi köröszt (Veľkozemský kríž). Bol vztýčený na pamäť tragédie z 21. augusta predošlého roka, keď blesk na tomto mieste usmrtil mladého sluhu Ferenca Orbána pri oraní zeme. Kríž v máji 1940 posvätil kaplán László Paksi po oprave, ktorú vykonali miestni ochotníci a skauti. S príchodom nového tisícročia bol kríž v neutešenom stave. Iniciátorom jeho obnovy sa stal vrakunský študent Tomáš Fedas s matkou Ingrid a starými rodičmi Ivanom a Rozáliou Tomašovičovými. Nápomocní im boli ale aj ďalší obyvatelia. Namiesto starého kríža s plechovým korpusom Krista bol 21. mája 2011 vztýčený nový drevený kríž s novým plechovým korpusom. Nasledujúci deň ho posvätil kňaz Miroslav Michalka. Realizátori obnovy pod kríž osadili plechovú tabuľku s jeho stručnou históriou.

Zastavte svoje kroky a začujte hlas minulosti.

Na pamiatku tu stojí kríž a vraví,
že na tomto mieste
21. 8. 1897 zomrel zásahom blesku
21 ročný gazdov sluha Orbán Ferencz.

1898-1940-2011

Z vďaky za Božiu pomoc venuje Tomáš s rodinou.

 

-kah-: Kríž v poli, in: Metropola Vrakuňa 3/2011, str. 16, 17 (upresnené podľa informácií od Tomáša Fedasa)

Vrakuňa - kaplnka sv. Petra a Pavla (1880)
Vrakuňa - misijný kríž (1999)
Vrakuňa - kríž (1904) pri kostole

Kamerové systémy