Vajnory - kríž Na Doline

Pri ceste za obcou v časti Dolina je kamenný kríž s charakteristickým podstavcom so solárnou ružicou. Na podstavci je tabuľka z doby obnovy kríža, ktorú v roku 2000 vykonali vajnorskí farníci. Nepoznáme osud kríža spred doby spomenutej obnovy, jeho dnešná lokalizácia asi nie je pôvodným miestom osadenia. Podľa analogických krížov v oblasti Stupavy, vajnorský by mohol byť z 20. alebo 30. rokov 19. storočia, mohol byť osadený na cholerovom cintoríne.

Postoj pútnik, skloň hlavu
a poďakuj.
Nech je zvelebený Boh
a Otec nášho Pána Ježiša Krista.

Z vďaky opravili a sem postavili
vajnorskí farníci
v milostivom roku 2000.

Vajnory - lurdská jaskyňa
Vajnory - Krížová cesta
Vajnory - kaplnka sv. Vendelína
Vajnory - kaplnka sv. Urbana
Vajnory - sv. Florián (1832)
Vajnory - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Vajnory - misijný kríž
Vajnory - kríž (2007) na cintoríne
Vajnory - kríž (1853) Pri mlyne
Vajnory - kríž (1840) pri kostole
Vajnory - kríž (1835) Pri pastierni
Vajnory - kríž (1811) pod vinohradmi
Vajnory - dvojkríž (1990) pred kostolom
Kamerové systémy