Vajnory - kríž Na Doline

Pri ceste za obcou v časti Dolina je kamenný kríž s charakteristickým podstavcom so solárnou ružicou. Na podstavci je tabuľka z doby obnovy kríža, ktorú v roku 2000 vykonali vajnorskí farníci. Nepoznáme osud kríža spred doby spomenutej obnovy, jeho dnešná lokalizácia asi nie je pôvodným miestom osadenia. Podľa analogických krížov v oblasti Stupavy, vajnorský by mohol byť z 20. alebo 30. rokov 19. storočia, mohol byť osadený na cholerovom cintoríne.

Postoj pútnik, skloň hlavu
a poďakuj.
Nech je zvelebený Boh
a Otec nášho Pána Ježiša Krista.

Z vďaky opravili a sem postavili
vajnorskí farníci
v milostivom roku 2000.

Kamerové systémy