Vajnory - kríž (1853) Pri mlyne

Kríž na ulici Pri mlyne v roku 2002 obnovili vajnorskí farníci. Po obnove ho osadili o 300 metrov južnejšie na vhodné voľné miesto ulice. Kríž bol v roku 1853 osadený mimo obce, výstavbou sa súčasťou jej intravilánu stal v polovici minulého storočia.

Klaniame sa Ti Kriste,
a dobrorečíme Ti,
lebo si svojim krížom
vykúpil svet!

Pôvodný kríž z 1853
sem preniesli a
v roku Pána 2002 dali opraviť
vajnorskí farníci.

Vajnory - lurdská jaskyňa
Vajnory - Krížová cesta
Vajnory - kaplnka sv. Vendelína
Vajnory - sv. Florián (1832)
Vajnory - kaplnka sv. Urbana
Vajnory - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Vajnory - misijný kríž
Vajnory - kríž Na Doline
Vajnory - kríž (2007) na cintoríne
Vajnory - kríž (1840) pri kostole
Vajnory - kríž (1835) Pri pastierni
Vajnory - kríž (1811) pod vinohradmi
Vajnory - dvojkríž (1990) pred kostolom

Kamerové systémy