Vajnory - kríž (1835) Pri pastierni

Na mieste, ktoré bolo po celé 19. storočie koncom obce, na križovatke ulíc Pri pastierni a Roľníckej je kamenný kríž, ktorý postavili v roku 1835. Podľa nápisu v kartuši podstavca bol jeho predchodcom drevený kríž Petra Zemana z roku 1792. Podľa 1. vojenského mapovania však na jeho mieste stával drevený kríž už v predošlom období.

Na Misto dreweneho
od Petra Zeman
1792
millawcneho Kriza
tento Panuw sa polozil
1835
Obnovený v r. P. 2000

Vajnory - lurdská jaskyňa
Vajnory - Krížová cesta
Vajnory - kaplnka sv. Vendelína
Vajnory - kaplnka sv. Urbana
Vajnory - sv. Florián (1832)
Vajnory - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Vajnory - misijný kríž
Vajnory - kríž Na Doline
Vajnory - kríž (2007) na cintoríne
Vajnory - kríž (1853) Pri mlyne
Vajnory - kríž (1840) pri kostole
Vajnory - kríž (1811) pod vinohradmi
Vajnory - dvojkríž (1990) pred kostolom
Kamerové systémy