Vajnory - kríž (1835) Pri pastierni

Na mieste, ktoré bolo po celé 19. storočie koncom obce, na križovatke ulíc Pri pastierni a Roľníckej je kamenný kríž, ktorý postavili v roku 1835. Podľa nápisu v kartuši podstavca bol jeho predchodcom drevený kríž Petra Zemana z roku 1792. Podľa 1. vojenského mapovania však na jeho mieste stával drevený kríž už v predošlom období.

Na Misto dreweneho
od Petra Zeman
1792
millawcneho Kriza
tento Panuw sa polozil
1835
Obnovený v r. P. 2000

Kamerové systémy