Vajnory - kríž (1811) pod vinohradmi

Prícestný kamenný kríž pod vinohradmi má v textovej kartuši podstavca nápis z doby obnovy kríža, ktorú vykonal vajnorský richtár Ján Fašung s manželkou Katarínou, rod. Bruder, v roku 1917. Podľa nápisu ho postavila obec Vajnory v roku 1811 na mieste staršieho dreveného kríža. Podľa mapy drevený kríž na račiansko-jurskej ceste jestvoval aspoň od 2. polovici 18. storočia. Kríž z roku 1811 má charakteristický dobový podstavec, ostatné jeho súčasti sú z novšej doby. Rad krížov s rovnakým podstavcom sa rozšíril v okolí Stupavy po cholerovom roku 1831 a približne z rovnakej doby pochádza aj ďalší vajnorský kríž Na Doline, podľa ktorého je možné si urobiť približnú predstavu o pôvodnom vzhľade kríža pod vinohradmi. Kríž pod vinohradmi bol v roku 1916 rozbitý bleskom. Na zlámaný kríž sa prišli spolu pozrieť vajnorský farár Ferdiš Juriga, vajnorský richtár Ján Fašung a kamenársky majster (Ferdiš Juriga: Blahozvesť kriesenia slovenského národa a slovenskej krajiny, Trnava 1937, str. 244).

Miesto kríža dreveného r. 1811 postavila
poctivá obec vajnorská kamenný, ktorý,
r. 1916 bleskom zrušený, r. 1917 obnovil
Ján Fašung, hospodár a richtár vajnorský,
s manželkou, rod. Katerina Bruder, k sláv
.................ovaniu Božiemu nad kresťansky
.............................................počas krvavej svet
...........................

Vajnory - lurdská jaskyňa
Vajnory - Krížová cesta
Vajnory - kaplnka sv. Vendelína
Vajnory - kaplnka sv. Urbana
Vajnory - sv. Florián (1832)
Vajnory - kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Vajnory - misijný kríž
Vajnory - kríž Na Doline
Vajnory - kríž (2007) na cintoríne
Vajnory - kríž (1853) Pri mlyne
Vajnory - kríž (1840) pri kostole
Vajnory - kríž (1835) Pri pastierni
Vajnory - dvojkríž (1990) pred kostolom
Kamerové systémy