Pred kostolnou ohradou je železný dvojkríž. V roku 1990 bol ako sprievodná kulisa umiestnený na vajnorskom letisku, kde v apríli odslúžil omšu pápež Ján Pavol II. pri svojej prvej návšteve Slovenska. Ďalšiu návštevu vykonal v roku 1995, a pri tretej v septembri 2003 odslúžil omšu v Petržalke s účasťou niekoľko stotisíc ľudí. Dvojkríž z vajnorského letiska bol osadený pred ohradou kostola vo Vajnoroch so sprievodnou pamätnou tabuľou.

TENTO KRÍŽ STÁL
NA LETISKU VAJNORY
22. 4. 1990 PRI PRVEJ NÁVŠTEVE
SVÄTÉHO OTCA JÁNA PAVLA II.
NA SLOVENSKU

Kamerové systémy