Trnávka - misijný kríž

Samostatná farnosť Trnávka vznikla v roku 1945. V roku 1946 sa konali celobratislavské misie, v Trnávke ich viedli dvaja pátri verbisti Kališ a Michalík. Konali sa od 28. marca do 7. apríla, v Trnávke ich ukončila procesia 3 tisícok veriacich s misijným krížom. Na misijnom kríži pred kostolom sv. Dona Bosca v Trnávke sú zaznamenané ale iné tri letopočty konania misií 1947, 2000, 2010. V roku 2010 boli v Bratislave opäť celomestské misie, o predošlých dvoch letopočtom nemáme poznatky. Pred rokom 2014 zrenovovaný drevený kríž má v hornej zadnej časti defekt svedčiaci o starom dreve kríža.

Prievoz - kaplnka Panny Márie
Ružinov - Micherova kaplnka vo Vlčom hrdle
Ružinov - kríž na Martinskom cintoríne
Ružinov - kríž pri letisku
Ružinov - misijný kríž na Miletičovej

Kamerové systémy