Samostatná farnosť Trnávka vznikla v roku 1945. V roku 1946 sa konali celobratislavské misie, v Trnávke ich viedli dvaja pátri verbisti. Na misijnom kríži pred kostolom sv. Dona Bosca v Trnávke sú zaznamenané ale iné tri letopočty konania misií 1947, 2000, 2010. V roku 2010 boli v Bratislave opäť celomestské misie, o predošlých dvoch letopočtom nemáme poznatky. Pred rokom 2014 zrenovovaný drevený kríž má v hornej zadnej časti defekt svedčiaci o starom dreve kríža.

Kamerové systémy