Drevený misijný kríž pri Lurdskej jaskyni má zaznamenané tri letopočty misií, ktoré sa konali vo farnosti Kalvária - Bratislava. Celobratislavské misie v roku 1946 sa konali od 28. marca do 7. apríla. Na Kalvárii ich viedla dvojica pátrov z rádu františkánov a dominikánov. Misie na Kalvárii v roku 1997 boli prvé v Bratislave v novej dobe. Viedli ich rademptoristi, ako aj týždeň trvajúce misie o dvadsať rokov neskôr. Tie boli ukončené 13. októbra 2017 v deň stého výročia posledného zjavenia vo Fatime sviečkovým sprievodom a požehnaním misijného kríža.

Kamerové systémy