Na misijnom kríži pri Dóme sv. Martina je zaznamenaných viacero letopočtov misií, konaných vo farnosti sv. Martina.

Kamerové systémy