Staré Mesto - kríže pri blumentálskom kostole

Blumentálsky kostol bol vystavaný v rokoch 1888-1891. V rovnakej čase bol za kostolom osadený dubový kríž s liatinovým korpusom Krista. V zime roka 1984 po víchrici kríž spadol. Asi v nasledujúcom roku dali renovátori kríža Ľudovít Havlovič a Ignác Veselský zhotoviť náhradný železný kríž a zrenovovali aj liatinový korpus Krista. Nový kríž bol osadený do pôvodnejšieho betónového podstavca.
Pravdepodobne už začiatkom 20. storočia bol osadený naľavo od vchodu do kostola jednoduchý misijný kríž. Bol z dreva bez korpusu Ukrižovaného. Podľa dochovaných fotografií kríž na tomto mieste existoval aj krátko po 2. svetovej vojne. Neskôr bol presunutý (prípadne aj nahradený novým) napravo od vchodu a bol naň osadený starší drevený korpus Krista. Korpus bol v polovici 80-tych rokov minulého storočia po laických opravách a vplyvom počasie už značne schátraný. Zrenovovali ho Ľudovít Havlovič a jeho pomocník Ignác Veselský. V roku bol 1986 osadený na kríž. Renovátori korpusu pravdepodobne zároveň nahradili pôvodnejší drevený kríž železným, ako v prípade opravy staršieho kríža za kostolom.
Podľa iného zdroja dal kňaz Štefan Herényi, ktorý bol správcom blumentálskej farnosti v rokoch 1990-2007, zreštaurovať korpus Krista z kríža pred kostolom a umiestnil ho v kostolnej lodi. Na kríž dal osadiť jeho kópiu.

Dorota Kráková: Mnohé kríže sa zachovali skôr zázrakom, 8. 4. 2004, in: bratislava.sme.sk

Staré Mesto - Kalvária (1694 - 1725)
Staré Mesto - kríž na Ondrejskom cintoríne
Staré Mesto - kríž na Búdkovej ceste
Staré Mesto - Červený kríž (1994)
Staré Mesto - lurdská jaskyňa na Hlbokej ceste
Staré Mesto - Kalvária v Podhradí
Staré Mesto - sediaci Kristus (hradné nádvorie)
Kamerové systémy