Staré Mesto - kríž so sochami svätých za kostolom Panny Márie Snežnej

Za kostolom Panny Márie Snežnej je kamenný kríž s plastickým korpusom Krista sprevádzaný sochami dvoch svätých po jeho stranách. Sochy asi do 40-tych rokov minulého storočia stáli na podstavcoch na križovatke Križkovej ulice a Hlbokej cesty. Medzi nimi stál drevený kríž s plechovým korpusom Krista. Samotný kríž stával pôvodne neďaleko Grassalkovičovho paláca. Pri postupujúcej výstavbe ho najprv premiestnili na Štefánikovu ulicu a niekedy pred rokom 1903 ho dala premiestniť Palugayova rodina na koniec Križkovej ulice.
Sochy zatiaľ neidentifikovaných svätých neboli po odstránení z rohu Križkovej ulice pravdepodobne hneď osadené za kostolom Panny Márie Snežnej. Mohli byť chvíľu odložené v depozitoch, pretože sa medzitým asi stratili ich pôvodné dobové podstavce. Pri inštalácii sôch za kostolom postavili medzi nimi nový kríž. Súsošie s novým krížom z umelého kameňa uprostred je spomenuté v súpise pamiatok, existovalo pri kostole Panny Márie Snežnej už v polovici 60-tych rokov. Svätí sú v súpise identifikovaní ako apoštoli Peter a Pavol zo starého kostola Kalvárie.
V roku 2015 sa vykonalo reštaurovanie sôch a kríža, ktoré zabezpečilo Občianske združenie Petra. Obnovené súsošie 13. decembra 2015 posvätil správca farnosti Kalvárie Chryzostom F. Kryštof. V roku 2017 sa vykonala revitalizácia priestoru súsošia.

Súpis pamiatok na Slovensku I, Bratislava 1967, str. 201;
Július Cmorej: Bratislava - Svedectvo historických pohľadníc, Poprad 2004, str. 176;
Tivadar Ortvay: Ulice a námestia Bratislavy - Nové Mesto, Bratislava 2007, str. 146;
Oľga Paučová: Požehnanie obnoveného súsošia Na Kalvárii v Bratislave, in: Staromestské noviny 2/2016, str. 10

Staré Mesto - Kalvária (1694 - 1725)
Staré Mesto - kríž na Ondrejskom cintoríne
Staré Mesto - kríž na Búdkovej ceste
Staré Mesto - Červený kríž (1994)
Staré Mesto - lurdská jaskyňa na Hlbokej ceste
Staré Mesto - Kalvária v Podhradí
Staré Mesto - sediaci Kristus (hradné nádvorie)
Staré Mesto - kríže pri blumentálskom kostole

Kamerové systémy