Staré Mesto - kríž na Ondrejskom cintoríne

Namiesto staršieho kríža bol v roku 1849 postavený nový ústredný kríž na Ondrejskom cintoríne z pozostalosti kňaza Jána Kremničku (22. 8. 1776 - 11. 4. 1849). V goticky zdobenej nike kríža sú stvárnené kňazské insígnie. Ján Kremnička (Johann Kremnicska, Kremlicska) sa v roku 1836 stal kanonikom bratislavskej kapituly a v nasledujúcom roku bratislavským farárom.

RDMUS DNUS
JOANNES KREMNICSKA
ABBAS B. E DEU
CUSTOS CANONICUS
ET
PAROCHUS POSONIENSIS 
 
ZU FOLGE TESTAMENTES
DES HIER IN GOTT RUHENDEN
DOMHERRN UND STADTPFARERS
JOHANN v. KREMNICSKA
STATT DES VERALTETEN
FRIEDHOFSKREUZES ERRICHTET
1849.
 
NATUS
XXII. AUGUSTI
MDCCLXXVI
MORTUUS
XI. APRILIS
MDCCCIL. 
 
IN VICEM
VETUSTATE CONSUMATAE
COMETERIALIS CRUCIS
HANC, NON TAM SIBI,
QUAM OMNIBUS HIC IN CHRISTO
QUIESCENTIBUS FIDELIBUS
TESTAMENTO FIERI FECIT. 

 

Staré Mesto - Kalvária (1694 - 1725)
Staré Mesto - kríž na Búdkovej ceste
Staré Mesto - Červený kríž (1994)
Staré Mesto - lurdská jaskyňa na Hlbokej ceste
Staré Mesto - Kalvária v Podhradí
Staré Mesto - sediaci Kristus (hradné nádvorie)
Staré Mesto - kríže pri blumentálskom kostole
Kamerové systémy