Podľa ústnej tradície bol drevený kríž na križovatke Búdkovej cesty a Dolnej ulice postavený po nehode konského povozu, pri ktorej buď zahynuli alebo prežili žena s dieťaťom. Podľa mapy kríž na tomto mieste jestvoval už v 2. polovici 18. storočia. Počiatkom 50-tych rokoch minulého storočia bola majiteľka domu s krížom vyzvaná komunistickou funkcionárkou, aby kríž odstránila. Majiteľka to odmietla, ale perzekúcie rodiny, ktoré nasledovali, ju k tomu nakoniec aj tak donútili. Plastika Krista s kríža, najskôr drevená, mala byť prevezená do Šaštína.
Po nežnej revolúcii bol drevený kríž na svojom mieste opäť obnovený, ale pre vysoký múr je z neho vidieť len horná časť.

(db): Vedľa Červeného kríža stál ďalší kríž, in: Bratislavské noviny 18/2010, str. 3

Kamerové systémy