Betónový kríž so štíhlym podstavcom na križovatke Žižkovej a dnes nejestvujúcej Vrátňanskej ulice má na podstavci latinský záznam o osadení v roku 1823 s rohovými literami W, R, I, P. Ich význam je nám neznámy. Do voľnej plochy nápisu boli neskôr vložené letopočty z doby renovácií v tvare 1881 L. R. a 1901. Pôvodnú zástavbu v tejto časti Zuckermandla asanovali koncom 50-tych rokov minulého storočia a vtedy niekedy asi aj demontovali kríž. Nevieme, či ho na novom mieste vo dvore kostola Najsvätejšej Trojice osadili ihneď, alebo po určitom čase.

W.       R.
POSITA
1823
I.          P.

Kamerové systémy