Staré Mesto - Jubilejný kríž (1900) pri kostole sv. Martina

Kamenný kríž pri kostole sv. Martina bol vztýčený v roku 1900. Podľa náčrtku mestského farára Edmunda Zandta ho zhotovili z travertínu kamenári firmy Rumpelmayer. Posvätenie kríža 28. októbra v spomenutom roku sa spojilo s ukončením misií, ktoré v kostole viedli jezuitskí pátri od 22. novembra. Na ramenách kríža boli vytesané nápisy, ktoré sú dnes už nezreteľné.

Anno
Christi
Mundo
Nati
1900

Jesus Christus Deus Homo

Vivit
Regnat
Imperar

Anno
Patriae
Christo
Renatae
900

 

Jozef Haľko, Štefan Komorný: Dóm - Katedrála svätého Martina v Bratislave, Bratislava 2010, str. 514, 515

Staré Mesto - Kalvária (1694 - 1725)
Staré Mesto - kríž na Ondrejskom cintoríne
Staré Mesto - kríž na Búdkovej ceste
Staré Mesto - Červený kríž (1994)
Staré Mesto - lurdská jaskyňa na Hlbokej ceste
Staré Mesto - Kalvária v Podhradí
Staré Mesto - sediaci Kristus (hradné nádvorie)
Staré Mesto - kríže pri blumentálskom kostole

Kamerové systémy