Staré Mesto - Červený kríž (1994)

Autorom Červeného kríža s bronzovým korpusom Krista na Mudroňovej ulici je sochár Ludwik Korkoš. Počas realizácie diela jeho autor zomrel, dokončenie bolo v réžii jeho švagra sochára Andreja Rudavského. Do základov kríža bol ukrytý oceľový tubus s torzom staršej drevenej sochy Krista. Kríž bol osadený na mieste svojho predchodcu, ktorý bol v dobe socializmu zrušený. Jeho posviacka sa konala 11. septembra 1994. V roku 2001 bola pred krížom osadená ozdobná mreža od sochára Jána Korkoša (brata Ludwika Korkoša).
Červený kríž sa spomína už v roku 1689. Stával na malej vyvýšenine s kamennými schodiskom a dreveným portálom. Keď bolo v závere 30-tych rokoch minulého storočia na jeho mieste vybudované obratisko autobusov, stal sa cestnou prekážkou. Kríž preto po dohode s kanonikom, bývalým starostom mesta, Ľudovítom Okánikom v roku 1939 premiestnili a pravdepodobne aj nanovo postavili na najbližšom vhodnom mieste. V dobe socializmu postavili v blízkosti základnú školu a kríž z ideologických pohnútok začal prekážať. V roku 1960 ho preto odstránili. Pred zničením ho načas zachránil miestny obyvateľ Anton Kollár. Najprv ho osadil vo svojej záhrade, ale po nepríjemnostiach zo strany úradov nakoniec odložil vo svojej šope.

(miv): Pamätník na Červenom kríži je kompletný, in: Bratislavské noviny, 19/2001, str. 3;
Emil Moravčík: Červený kríž prekážal..., in: Bratislavské noviny 13/2010, str. 3

Staré Mesto - Kalvária (1694 - 1725)
Staré Mesto - kríž na Ondrejskom cintoríne
Staré Mesto - kríž na Búdkovej ceste
Staré Mesto - lurdská jaskyňa na Hlbokej ceste
Staré Mesto - Kalvária v Podhradí
Staré Mesto - sediaci Kristus (hradné nádvorie)
Staré Mesto - kríže pri blumentálskom kostole
Kamerové systémy