Prievoz - kaplnka Panny Márie
Ružinov - Micherova kaplnka vo Vlčom hrdle
Ružinov - kríž na Martinskom cintoríne
Trnávka - misijný kríž
Ružinov - kríž pri letisku
Ružinov - misijný kríž na Miletičovej
Kamerové systémy