Ružinov - misijný kríž na Miletičovej

Pri kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov je vztýčený misijný kríž, na ktorom sú zaznamenané dva letopočty konania misií vo farnosti. Misie v roku 1999 boli celobratislavské a ďalšie konané už lokálne vo farnosti medzi 22. a 30. septembrom 2007 viedla trojica pátrov redemptoristov.

Farnosť Márie Pomocnice kresťanov 
MISIE
rok 1999 
MISIE
rok 2007 

Prievoz - kaplnka Panny Márie
Ružinov - Micherova kaplnka vo Vlčom hrdle
Ružinov - kríž na Martinskom cintoríne
Trnávka - misijný kríž
Ružinov - kríž pri letisku
Kamerové systémy