Kamenný kríž pri letisku má medzi pylónovou a krížovou časťou hlavicu so štyrmi plastickými kartušami, na ktorých sú nečitateľné nápisy a v jednej zo strany starej Bratislavy je bratislavský mestský znak. Podľa máp na tomto mieste pri ceste do Ivanky stál v 2. polovici 19. storočia kríž neďaleko majera, známeho neskôr ako Prámsky dvor. O sto rokov skôr sa tu nachádzala asi väčšia kaplnka na vyvýšenine, majer v tej dobe nejestvoval. Kríž je na mape z 2. polovice minulého storočia nazvaný Bielym krížom.

Kamerové systémy