Martinský cintorín bol vysvätený v roku 1919, v tom čase za mestom pri ceste do Ivanky. Až do polovice 20. storočia na ňom pochovávali len katolíkov. Pravdepodobne od počiatku bol na ňom vztýčený ústredný kríž. Nepoznáme jeho osud, dnešný kríž na cintoríne nepôsobí dojmom celistvosti. V urnovej časti cintorína plní funkciu centrálneho kríža socha Božského srdca. Cintorínsky sektor Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa má vlastný kríž.

Kamerové systémy