Rusovce - misijný kríž (2012)

V roku 2012 bol postavený pred farským kostolom nový misijný kríž. Je na ňom vytesaný letopočet vzniku aj iniciály jeho zhotoviteľov M. P. a J. L. Z predošlého misijného kríža boli preložené letopočty misií 1853, 1920, 1990, 2000 a 2010 a stará plechová tabuľka s chronogramom, v ktorom je skrytý letopočet prvých misií z roka 1853.

MISSION
1853
1920
1990
2000
2010 
LECTOR!
RECORDARE
SACRAE
MISSIONIS! 
2012
M. P.
J. L.

 

Židovský cintorín, Rusovce
Rusovce - sv. Anton Paduánsky
Rusovce - Panna Mária (1742)
Rusovce - Božia muka (1756)
Rusovce - Trón milosti (1748)
Rusovce - pohrebná kaplnka na cintoríne
Rusovce - lurdská jaskyňa
Rusovce - kríž (2017) na cintoríne
Rusovce - kríž v lesoparku
Rusovce - kríž (1991) v obci
Rusovce - kríž (1745) v obci
Rusovce - kríž pri kostole sv. Víta
Kamerové systémy