Rusovce - misijný kríž (2012)

V roku 2012 bol postavený pred farským kostolom nový misijný kríž. Je na ňom vytesaný letopočet vzniku aj iniciály jeho zhotoviteľov M. P. a J. L. Z predošlého misijného kríža boli preložené letopočty misií 1853, 1920, 1990, 2000 a 2010 a stará plechová tabuľka s chronogramom, v ktorom je skrytý letopočet prvých misií z roka 1853.

MISSION
1853
1920
1990
2000
2010 
LECTOR!
RECORDARE
SACRAE
MISSIONIS! 
2012
M. P.
J. L.

 

Kamerové systémy