Rača - kríž na cintoríne

Na ústrednom kamennom kríži cintorína boli zozadu vytesané tri letopočty (1792, 1853, 1949). V roku 1792 kríž pravdepodobne postavili, v roku 1853 sa vykonala obnova kríža, pri úprave cintorína v roku 1949 mohol byť kríž opäť opravený, prípadne aj premiestnený. V roku 2016 bol kríž zreštaurovaný na náklady rodiny Dušana Gullu.

Ľudovít Havlovič: Rača - Z dejín a pamiatok, Bratislava 2017, str. 140

Kamerové systémy