Rača - kríž na cintoríne

Na ústrednom kamennom kríži cintorína boli zozadu vytesané tri letopočty (1792, 1853, 1949). V roku 1792 kríž pravdepodobne postavili, v roku 1853 sa vykonala obnova kríža, pri úprave cintorína v roku 1949 mohol byť kríž opäť opravený, prípadne aj premiestnený. V roku 2016 bol kríž zreštaurovaný na náklady rodiny Dušana Gullu.

Ľudovít Havlovič: Rača - Z dejín a pamiatok, Bratislava 2017, str. 140

Rača - sv. Ján Nepomucký (1730)
Rača - sv. Florián (1721)
Židovský cintorín, Rača
Krasňany - misijný kríž (2012)
Rača - kaplnka sv. Urbana (2016)
Rača - kaplnka sv. Anny
Rača - lurdská jaskyňa
Rača - Horvátov kríž (1948, 2014)
Rača - kríž (2014) na Malej bani
Rača - Horný Červený kríž
Rača - Brichtov kríž (1871)
Rača - kríž (1908) na Karpatskom námestí
Rača - kríž (1844) pod Rinzlami
Rača - kríž (1816, 2017) Pri Lajprúne
Rača - Dolný Červený kríž
Rača - Jakubcov krížik
Kamerové systémy