Rača - kríž (1908) na Karpatskom námestí

Kríž na konci obce pri pasienku pre dobytok stával už v roku 1850. Dnešný kríž je z roku 1908. Do novej doby sa zachoval v záhrade rodinného domu na konci ulice Pri vinohradoch, do ktorej bol začlenený v 50-tych rokoch minulého storočia. V roku 1849 bola spísaná fundačná listina, podľa ktorej nebohá Julianna Ivaničová, rod. Habereiter, venovala krížu (pod Dolnýma Záhumenicami) 24 zlatých v striebre. V roku 1930 ho dala obec oplotiť železnou ohradou.
Pri príležitosti rekonštrukcie domu kríž zreštauroval sochár Peter Pohanka a po obnove ho v roku 2017 osadil na blízke verejné miesto na Karpatskom námestí. Kríž bol zrenovovaný na náklad Rače a 24. mája 2018 ho požehnal katolícky aj evanjelický račiansky farár.

Klaniame sa Tebe, Pane Ježiši

Kriste a dobrorečime Tebe,
lebo križom svojím svatým si
vykúpil svet.

Postavený roku 1908.

 

Ľudovít Havlovič: Rača - Z dejín a pamiatok, Bratislava 2017, str. 129, 130;
jaja: Posviacka kríža Pri Pastierni, in: Račianske noviny 6/2008, str. 9

Kamerové systémy