Rača - kríž (1844) pod Rinzlami

Kríž v lokalite pod Rinzlami (Rinzle Winohradi) dala postaviť Katarína Dostálová v roku 1844. Tabuľa na kríži bola osadená asi v roku 1878. Kríž fundáciou 40 zlatých v striebre podporila jej matka Zuzana, vdova po kováčovi Michalovi Dostálovi (Dosztal), v tom istom roku 1844. Z dikcie publikovanej fundácie je isté, že zakladateľka kríža Katarína (Catharina) pri jej podpise už nežila a kríž bol postavený z poslednej vôle a pozostalosti zakladateľky. V roku 1930 dal postaviť železnú ohrádku kríža Martin Lednár.

Chceli kdo za mnou prijít
zapri sebe sám a vezni
Križ svuj a následuj mne
Mat. 16. k. 24. v.
1878
Založila K. Dostal r. 1844.

 

Ľudovít Havlovič: Rača - Z dejín a pamiatok, Bratislava 2017, str. 128, 129

Rača - sv. Ján Nepomucký (1730)
Rača - sv. Florián (1721)
Židovský cintorín, Rača
Krasňany - misijný kríž (2012)
Rača - kaplnka sv. Urbana (2016)
Rača - kaplnka sv. Anny
Rača - lurdská jaskyňa
Rača - Horvátov kríž (1948, 2014)
Rača - kríž (2014) na Malej bani
Rača - Horný Červený kríž
Rača - Brichtov kríž (1871)
Rača - kríž na cintoríne
Rača - kríž (1908) na Karpatskom námestí
Rača - kríž (1816, 2017) Pri Lajprúne
Rača - Dolný Červený kríž
Rača - Jakubcov krížik

Kamerové systémy