Kríž v lokalite pod Rinzlami (Rinzle Winohradi) dala postaviť Katarína Dostálová v roku 1844. Tabuľa na kríži bola osadená asi v roku 1878. Kríž fundáciou 40 zlatých v striebre podporila jej matka Zuzana, vdova po kováčovi Michalovi Dostálovi (Dosztal), v tom istom roku 1844. Z dikcie publikovanej fundácie je isté, že zakladateľka kríža Katarína (Catharina) pri jej podpise už nežila a kríž bol postavený z poslednej vôle a pozostalosti zakladateľky. V roku 1930 dal postaviť železnú ohrádku kríža Martin Lednár.

Chceli kdo za mnou prijít
zapri sebe sám a vezni
Križ svuj a následuj mne
Mat. 16. k. 24. v.
1878
Založila K. Dostal r. 1844.

 

Ľudovít Havlovič: Rača - Z dejín a pamiatok, Bratislava 2017, str. 128, 129

Kamerové systémy